εἶμι


εἶμι
я пойду

Ancient Greek-Russian simple. 2014.